Inclusie- en exclusiecriteria

Inclusiecriteria

Alle behandelingen die Spoor 1 biedt, worden vergoed vanuit de zorgverzekeringswet.

Dit betreft de behandeling van:

 • Stemmingsstoornissen
 • Bipolaire stoornissen
 • Angststoornissen
 • Obsessieve- compulsieve en verwante stoornissen
 • Trauma en stressor gerelateerde stoornissen
 • Somatisch symptoom stoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Autisme spectrum stoornissen
 • Aandacht deficiëntie-/hyperactiviteitstoornissen
 • Suïcidale gedachten en gedrag

Daarnaast biedt Spoor 1 kosteloos sociaal maatschappelijke dienstverlening aan voor de volgende problemen:

 • Financiële problemen
 • Problemen in werk en inkomen
 • Scheiding of relatiebreuk
 • Geschillen bij arbeidszaken
 • Woonproblemen

De bekostiging van onze sociaal maatschappelijke dienstverlening val niet onder de zorgverzekeringswet.

 

Exclusiecriteria

Voordat we iemand in behandeling kunnen nemen, kijken we zorgvuldig naar de aard en ernst van je problemen.

In sommige situaties kunnen wij je geen goede behandeling bieden en is andere of meer intensieve behandeling noodzakelijk zoals bij een hoog suïciderisico (waarbij je veiligheid onvoldoende kan worden gegarandeerd) ernstige verslaving en bij psychoses. Er is dan meer intensieve behandeling nodig. Spoor heeft geen crisisdienst.

Middelenmisbruik en ernstige depressies komen vaak voor bij PTSS en zijn niet bij voorbaat uitsluitingscriteria. Het vraagt om een zorgvuldige screening en psychiatrisch onderzoek. Samenwerking met het intensieve behandelteams in de regio of behandeling bij verslavingszorg kan dan voldoende steun geven om een traumabehandeling te kunnen aangaan.