Raad van Toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding van Stichting Spoor 1. De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn taken rekening houdt met het belang van de organisatie en op de belangen van de belanghebbenden. De Raad van Toezicht houdt er bij de vervulling van zijn taak rekening mee dat Stichting Spoor 1 een maatschappelijke functie dient.

Wil je het reglement inzien, klik dan hier