Over ons

Visie:
Spoor 1 is een organisatie die niet slechts voldoet aan de in het veld geldende normen en kwaliteitseisen maar waar medewerkers werkelijk contact maken in een relatie wederkerig en gelijkwaardigheid. Spoor 1 heeft oog voor behoeften, wensen en voorkeuren van mensen en betrekt bij de zorg alle facetten uit het leven van mensen, de sociaal maatschappelijke context. 

Deze visie is verankerd in onze werkwijze vanaf het eerste contact tot het einde van de behandeling en nazorg. Het vormt de identiteit van Spoor 1. Voor (toekomstige) medewerkers geldt dan ook dat zij besmet dienen te zijn met dit “spoor 1 virus”.

Spoor 1 bewaakt en koestert haar identiteit nu en in de toekomst.

Missie:
Vanaf de oprichting van Spoor 1 in 2009 bieden wij sociaal maatschappelijke dienstverlening aan cliënten in combinatie met behandeling. Deze voor Spoor 1 kenmerkende wijze van hulpverlening leidt tot een beter behandelresultaat.

Stichting Spoor 1 is er voor iedereen die tijdelijk is vastgelopen, of dreigt vast te lopen, door geestelijke, sociale of maatschappelijke problemen. Spoor 1 biedt behandeling in de basis GGZ als ook de specialistische GGZ. De behandeling is persoonsgericht, afgestemd op behoeften, wensen en voorkeuren. Deze visie is verankerd in onze werkwijze vanaf het eerste contact tot het einde van de behandeling en nazorg.

Belangrijke elementen hieruit zijn;
Zelf kunnen kiezen, samen beslissen, samen evalueren van de behandeling en evalueren hoe de cliënt de behandeling ervaart, bijstellen van de behandeling en terugvalpreventie.

In de behandeling is er aandacht voor allerlei factoren die klachten beïnvloeden. Psychische klachten en psychiatrische stoornissen hebben niet alleen impact op de cliënt maar ook op de directe leefomgeving van de cliënt. Om die reden is het verminderen van factoren die leiden tot instandhouding of verergeren van klachten en symptomen onderdeel van de behandeling.

Hierbij kun je denken aan relationele problemen, financiële problemen, werkproblemen, problemen rond huisvesting en wonen.

Sociaal maatschappelijke problemen hebben een negatieve invloed op het psychische welbevinden. Ze leiden tot klachten of kunnen bestaande klachten verergeren. Wij merken dat wanneer sociaal maatschappelijke hulp niet samenhangend met behandeling wordt aangeboden instanties vaak langs elkaar heen werken en er kostbare tijd verloren gaat.