Kwaliteitsstatuut

In navolging het landelijk kwaliteitsstatuut 2017 is per 1 januari 2022 het nieuwe kwaliteitsstatuut van kracht voor alle aanbieders van “geneeskundige ggz” (generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz). Het ‘Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ’ beschrijft de kwaliteitsnormen waaraan een zorgaanbieder moet voldoen om de zorg voor jou als cliënt in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) te organiseren.

https://www.ggzkwaliteitsstatuut.nl/