Autisme spectrum stoornissen (ASS)

Spoor 1 doet geen diagnostiek naar ASS en behandelt ASS niet als hoofddiagnose.

Bij ASS heb je vaak moeite om contact met anderen te hebben. Je vindt het moeilijk om sociale situaties in te schatten, te begrijpen wat anderen voelen en je een houding te geven. Je hebt vaak problemen met veranderingen en je onveilig voelen in de wereld. Bij Spoor 1 kun je laten onderzoeken of er bij jou sprake is van een Autisme Spectrum Stoornis. De volgende stappen worden hier gezet:

Ontwikkelingsanamnese
In een gesprek wordt je ontwikkeling tijdens de kindertijd besproken en je functioneren op school. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het aanwezig zijn van je klachten en beperkingen in de voorgeschiedenis. Bij voorkeur worden hierbij mensen betrokken die je kennen uit je kindertijd.

Biografie
Via een gesprek wordt er informatie verzameld over je levensgeschiedenis. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar relaties en naar je functioneren binnen jullie gezin en werksituatie.

Vragenlijstonderzoek
Aan de hand van vragenlijsten kun je aangeven in welke mate je klachten ervaart en welke eigenschappen je bij jezelf herkent. Zo ontstaat een beeld van je sterke en zwakke kanten op gebieden zoals geheugen, ruimtelijk inzicht, taal, begrip en flexibiliteit. Deze gegevens vormen een leidraad voor je behandeling.

Psychiatrisch onderzoek
Kenmerken van autisme kunnen verscholen gaan achter andere psychiatrische symptomen zoals angst, psychose, depressie, dwangmatigheid, agressie of verslaving. Er wordt daarom ook een apart gesprek gehouden waarbij deze klachten worden uitgevraagd.

Behandelmogelijkheden Spoor 1

Psycho-educatie: hierbij word je voorgelicht over (het ontstaan van) de stoornis en de symptomen die je kunt hebben, doormiddel van voorbeelden, metaforen, filmmateriaal en/of oefeningen.

Cognitieve gedragstherapie: je neemt samen met je therapeut je denkpatronen en kerngedachten onder de loep. Het doorbreken van denkpatronen en (irreële) overtuigingen staan op de voorgrond, gericht op de wisselwerking tussen een gebeurtenis, je gedachten hierover, je gevoelens, gedrag en gevolgen van dat gedrag.

Acceptance en commitment therapie: deze therapie is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie. De therapie is gericht op het vergroten van de psychologische flexibiliteit door zich te richten op het veranderen van de relatie met je gedachten en het aanvaarden van pijn. Er wordt o.a. gekeken naar de strategieën die je inzet om je emoties en pijn te controleren. Wat heb je allemaal al geprobeerd om van je klachten af te komen? Helpt dat? Samen met je therapeut kijk je naar alternatieve strategieën met het oog op wat jij belangrijk vindt. Onderdelen zijn het leren omgaan met stress en spanning, bevorderen van zelfacceptatie en leren om tekorten te compenseren die niet veranderd kunnen worden.

Medicatie: medicijnen kunnen nuttig zijn om je bijkomende klachten (angst, dwang, drang, depressie, slaapproblemen, agressie, verslaving) te kunnen behandelen. Moderne antidepressiva komen in aanmerking bij depressieve of dwangklachten. (Atypische) antipsychotica kunnen in sommige gevallen in lage doseringen je gevoeligheid voor prikkels verminderen en je zo meer stabiliteit geven.

Wil je meer weten?

https://www.ggzrichtlijnen.nl/autisme-spectrum-stoornissen-bij-volwassenen