Aandacht deficiëntie-/hyperactiviteitstoornissen (ADHD)

Spoor 1 doet geen diagnostiek naar ADHD

Als je last hebt van ADHD vind je het moeilijk om je aandacht erbij te houden, je bent erg druk (hyperactief) en impulsief. Bij ADHD staat je natuurlijke “rem” uit. Je hebt moeite met alle (verschillende) gedachten in je hoofd en je handelt en beweegt vaak zonder te denken. Vaak verloopt je leven chaotisch. Ook kun je met ADHD vaak moeilijk inslapen en blijf je lang wakker, waardoor je ’s ochtends niet uitgerust bent. Bij Spoor 1 kun je laten onderzoeken of er sprake is van een aandachtsdeficiëntie- /hyperactiviteitstoornis. De volgende stappen worden hier gezet.

Ontwikkelingsanamnese
In een gesprek wordt je ontwikkeling tijdens de kindertijd besproken en je functioneren op school. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het aanwezig zijn van je klachten en beperkingen in de voorgeschiedenis. Bij voorkeur worden hierbij mensen betrokken die je kennen uit je kindertijd.

Biografie
Via een gesprek wordt er informatie verzameld over je levensgeschiedenis. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar relaties en naar je functioneren binnen jullie gezin en werksituatie.

Vragenlijstonderzoek
Aan de hand van vragenlijsten kun je aangeven in welke mate je klachten ervaart en welke eigenschappen je bij jezelf herkent. Zo ontstaat een beeld van je sterke en zwakke kanten op gebieden zoals geheugen, ruimtelijk inzicht, taal, begrip en flexibiliteit. Deze gegevens vormen een leidraad voor je behandeling.

Psychiatrisch onderzoek
ADHD komt zelden alleen voor. Vaak heb je ook last van een van de volgende stoornissen: depressie, bipolaire stoornis, angst- en dwangstoornissen, chronische slaapproblemen, verslaving en persoonlijkheidsstoornissen. Via een apart gesprek doet de psychiater aanvullend onderzoek.

Tests
Via psychologische tests kunnen verschillenden functies onderzocht worden, waaronder: aandacht, geheugen, denkvermogen, intelligentie en planning. Op die manier verkrijgen we inzicht in de werking van je cognities. Van alle informatie wordt een schriftelijke rapportage opgesteld.

Behandelmogelijkheden

Psycho-educatie: het feit dat er een verklaring is voor de jarenlange klachten die je hebt gehad, kan al een opluchting zijn. Jij (en je partner) krijgen uitleg over de diagnose (symptomen), oorzaak, erfelijkheid, mogelijk bijkomende stoornissen en de gevolgen van ADHD op je relatie, studie en werk. Ook wordt uitleg gegeven over de medicatie.

Medicatie: goed ingestelde medicatie vormt de hoeksteen voor je behandeling. Omdat je de stoornis al je hele leven lang hebt en nog steeds niet goed functioneert, wordt na je diagnose in overleg vrij snel met medicijnen gestart. De medicijnen helpen je om rustiger en geconcentreerder te worden. De medicijnen genezen ADHD niet. Als je stopt, komen de verschijnselen van ADHD weer terug. De psychiater adviseert je bij de keuze.

Coaching: coaching gebeurt individueel of in groepsverband* en is steunend en structurerend. Je doorloopt vier onderdelen:

  • Psycho-educatie
  • Praktische hulp (bij je financiën, ordenen administratie en organiseren van je huishouden)
  • Vaardigheden verbeteren en grip krijgen op je toekomst.
  • Plannen en structureren van je dagelijkse leven (met hulpmiddelen zoals: een agenda, timer, prikbord en dag- en weekschema’s)

Cognitieve gedragstherapie: je neemt samen met je therapeut je denkpatronen en kerngedachten onder de loep. Het doorbreken van je denkpatronen en (irreële) overtuigingen staan op de voorgrond, gericht op de wisselwerking tussen een gebeurtenis, je gedachten, je gevoelens, gedrag en de gevolgen van je gedrag. Bepaald probleemgedrag kan je hiermee aanpakken, bijvoorbeeld impulsief geld uitgeven of negatief denken over jezelf.

Wil je meer weten?

https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/adhd/inleiding

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/adhd_bij_volwassenen/adhd_bij_volwassenen_-_startpagina.html

* Spoor 1 biedt geen groepsbehandeling voor ADHD. We kunnen je wel zoeken naar groepsbehandeling bij jou in de buurt