Aanmelding

Bij Spoor 1 streven we naar passende en doelmatige hulpverlening. We willen de hulp zo snel mogelijk aanbieden, maar wat we vooral belangrijk vinden is dat je behandelaar en de behandeling zo goed mogelijk bij je passen. 

Veel gestelde vragen; 

Ik heb last van psychische problemen en ik wil hier graag hulp voor. Wat kan ik doen? 

Spoor 1 heeft een verwijsbrief nodig van de huisarts (of behandelend GZ-psycholoog of psychiater). Je kunt bij je huisarts een afspraak maken. Je huisarts maakt een verwijsbrief met daarin kort je klachten, mogelijke diagnose en daarin vermeld of je verwezen wordt voor basis GGZ of specialistische GGZ. Je huisarts kan je digitaal verwijzen via Zorgdomein. Dit is de beste en snelste manier om je bij Spoor 1 aan te melden. Vraag ernaar bij je huisarts. Heeft jouw huisarts geen Zorgdomein, uploadt dan jouw verwijsbrief hier

Ik heb me georiënteerd op verschillende GGZ- instellingen. Ik heb gekozen voor behandeling bij Spoor 1. Mijn huisarts heeft me verwezen, maar hoe neem ik contact met jullie op? 

Zodra we de verwijsbrief hebben ontvangen nemen we contact met je op om verdere afspraken met je te maken. Er wordt gevraagd naar je naam, telefoonnummer en emailadres. 

Wil je telefonisch contact, bel dan 072-3030596 

Hoe weten jullie welke hulpverlening het beste bij mij aansluit? 

Nadat we de verwijsbrief hebben ontvangen bekijken we de verwijsbrief. Zo nodig stellen we nog aanvullende vragen aan de verwijzer om een eerste inschatting te kunnen maken of de hulpverlening die wij bieden goed kan aansluiten bij jou vraag. Blijkt ons hulpaanbod niet passend te zijn dan zullen we je huisarts hierover informeren zodat met je huisarts verder kat zoeken. Blijk ons hulpaanbod wel passend, in verreweg de meeste gevallen is dat zo, dat gaan we in gesprek met je om verder te kijken welke hulpverlening goed zou kunnen aansluiten. 

Tijdens het intakegesprek brengen we samen je klachten, problemen en omstandigheden in kaart. Je geeft zelf je wensen en behoeften aan en wij geven je informatie over de mogelijkheden. We beslissen telkens samen bij elk gesprek in elke fase van je behandeling. Wanneer op welk moment blijkt dat de hulpverlening niet of niet meer aansluit, kijken we opnieuw met je wat je nodig hebt. We doen dat volgens het principe “samen beslissen” 

 

Ik heb me aangemeld, hoe gaat het nu verder? 

Intake bij een medewerker (intaker) van het intaketeam (telefonisch of beeldbellen). Er wordt een uitgebreide intake gedaan. De intaker wil graag meer weten over jou, je klachten en je situatie en informeert je over de behandelmogelijkheden bij Spoor 1 en vraagt je naar je voorkeur voor een bepaalde behandeling of behandelaar. De psycholoog maakt een uitgebreid verslag van dit gesprek zodat dit ook beschikbaar is voor de regiebehandelaar. 

Onderzoek/diagnostiek bij je regiebehandelaar (op locatie). Het gesprek met je regiebehandelaar is het laatste gesprek dat je hebt voordat er een diagnose wordt gesteld. Hier kun je nog met vragen komen over je klachten en eventueel medicatie. Ook zal je regiebehandelaar nog vragen aan jou stellen. 

Overleg tussen regiebehandelaar, intaker en leden van het intaketeam. Je regiebehandelaar intaker en andere leden van het intaketeam overleggen zodat er een passend behandelvoorstel aan je kan worden voorgelegd. 

Adviesgesprek. Tijdens dit gesprek neemt de intaker een vragenlijst met je door, de zogenaamde HoNOS+. De Honos is een observatielijst die door hulpverleners wordt ingevuld. Bij Spoor 1 hebben we besloten dit samen met de cliënt te doen. Hiermee deelt de intaker zijn observaties en wordt ook gekeken of jij als cliënt jezelf hierin herkent. De observatielijst bevat veel vakjargon en vraagt van de kant van de intaker om goede uitleg. De intaker bespreekt het behandelvoorstel met je. Als je het eens bent met het behandelvoorstel kun je samen met de intaker je behandelovereenkomst accorderen. Tijdens dit gesprek kun je nog praktische vragen stellen over wat je kunt doen tijdens wachttijd voordat je behandeling kan starten. 

 

Ik heb de intake gehad en ga binnenkort mijn behandeling starten.
Wat kan ik verwachten? 

Spoor 1 biedt hulpverlening aan in de BasisGGZ (GBGGZ) en de Specialistische GGZ (SGGZ).  Aan het einde van de intakeprocedure heb je tijdens het adviesgesprek een behandelplan besproken met daarin de informatie over het aantal sessies (in de GBGGZ of in SGGZ) en welke behandeling en behandelaar je krijgt. 

GBGGZ:
Binnen de GBGGZ worden er drie soorten trajecten geboden bij Spoor 1. Bij een kort traject heb je 4 sessies, bij een middeltraject heb je 7 sessies en bij een intensief traject heb je 10 sessies.
Bij de eerste behandelsessie zal kort worden kennisgemaakt met je behandelaar, zal er meer uitleg gegeven worden over je behandeling. Je krijgt psycho-educatie (informatie over je klachten), je doet opdrachten samen met je behandelaar en kunt thuisopdrachten meekrijgen. Daarnaast kan je gebruik maken van E-health, waarbij je modules kunt doen via de computer. 

Na een aantal gesprekken zal er een evaluatie met je behandelaar zijn om te zorgen dat de kwaliteit van je behandeling gewaarborgd blijft. In deze evaluatie wordt er gevraagd naar hoe je de behandeling ervaart, hoe het gaat met je klachten en hoe je je behandelaar vindt en hoe je de behandeling wil afronden. Vervolgens zal je behandeling vervolgd worden en afgesloten worden. Indien jij en je behandelaar denken dat er meer sessies nodig zijn, kan het mogelijk zijn dat de zorg wordt opgeschaald naar de specialistische GGZ of naar een instelling met specialistische kennis. 

SGGZ
Je behandeling begint met 12 sessies, waarna een evaluatie volgt met je behandelaar.
Bij de eerste sessie zal kort worden kennisgemaakt met je behandelaar, zal er meer uitleg gegeven worden over je behandeling. Je krijgt psycho-educatie (informatie over je klachten), je doet opdrachten samen met je behandelaar en kunt thuisopdrachten meekrijgen. Daarnaast kan je gebruik maken van E-health, waarbij je modules kunt doen via de computer. 

In de evaluatie wordt er gevraagd naar hoe je de behandeling ervaart, hoe het gaat met je klachten en hoe je je behandelaar vindt. In de evaluatie bespreek je hoe je behandeling verder zal. Na 12 sessies zal er weer een evaluatie plaatsvinden. 

Tijdens je behandeling kan het zijn dat je farmacotherapie (medicatie) wil of al krijgt van de psychiater. Bij je behandelaar kun je vragen voor een consult of evaluatie voor medicatie. Wil je hierover meer informatie, klik hier

Als tijdens de evaluatie blijkt dat het beter gaat, kan er worden gekozen om de behandeling af te ronden.