Hoe wordt mijn zorg betaald?

Iedereen die een basisverzekering heeft bij de zorgverzekering kan bij ons terecht. Dit betekent dat Spoor 1 geen kosten in rekening brengt voor je behandeling.

Eigen risico Je zorgverzekering brengt je wel het wettelijk vastgesteld eigen risico in rekening. De hoogte van het eigen risico is afhankelijk van de door jou gekozen hoogte van het eigen risico of als je een collectieve verzekering bij de gemeente hebt.

Declaratie van je behandeling Basis GGZ Je behandeling in de basis GGZ wordt gedeclareerd op basis van het doorlopen behandeltraject. Aan de hand van de aard en ernst van je problemen wordt gekozen voor een traject kort, midden, intensief of chronisch. Gespecialiseerde GGZ Je behandeling in de gespecialiseerde GGZ wordt gedeclareerd via een zogenaamd DBC-traject. DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie.

Alle tijd die aan jou of je behandeling wordt besteed, wordt geregistreerd in je dossier. Dit houdt in dat de tijd die je behandelaar besteed aan bijvoorbeeld het opstellen van je behandelplan, de dossiernotities en overleg met (externe) betrokkenen ten behoeve van je behandeling wordt geregistreerd. De declaratietijd is dus altijd meer dan de tijd waarin je contact hebt gehad met je behandelaar.

Vergoede behandeling – E-health – Psycho-educatie – Cognitieve Gedragstherapie (CGT) – Problem Solving Therapie (PST) – Acceptance en commitment therapie (ACT) – Schematherapie – Traumatherapie (Eye Movement Descentisation and Reprocessing (EMDR), Imaginary Exposure (IE), Imaginary Rescripting, Narratieve Exposure Therapy (NET)) – Vaardigheidheidstraining emotieregulatiestoornis (VERS) – Herstel ondersteunende behandeling – Relaxation therapie (ontspannende therapie) – Farmacotherapie

Wat kunnen we wel en wat kunnen we niet Voordat we je in behandeling kunnen nemen kijken we zorgvuldig naar de aard en ernst van je problemen. Wanneer je psychische toestand zeer instabiel is of er sprake is van grote crisisgevoeligheid, ernstige suïcidaliteit, ernstige verslavingsproblematiek en/of psychotische belevingen dan kunnen wij je niet in behandeling nemen, want dan heb je andere meer intensievere behandeling nodig.