GBGGZ

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matige psychische problemen, de behandeling is kortdurend. Afhankelijk van de aard en ernst van de klachten kunnen verschillende behandeltrajecten worden ingezet. 

Het betreft trajecten;

Kort        – 5 sessies
Midden    – 7 sessies
Intensief    – 11 sessies

Gebruik bij voorkeur ZorgDomein om cliënten aan te melden.
Werkt u niet met ZorgDomein, Klik hier om direct aan te melden met de verwijsbrief als bijlage. In de verwijsbrief staan kort de klachten van de cliënt, de (vermoedelijke) diagnose de reden van verwijzing en staat vermeld dat het een verwijzing betreft voor behandeling in de GBGGZ. Wij kunnen alleen cliënten in behandeling nemen waarbij behandeling in aanmerking komt vergoeding vanuit de zorgverzekeringswet.

Voor telefonisch overleg, bel 072-3030596

Zodra wij de verwijsbrief hebben ontvangen nemen wij contact op met de cliënt.

Klik hier om direct aan te melden