Inclusie- en exclusiecriteria

Inclusiecriteria

Alle behandelingen die Spoor 1 biedt, worden vergoed vanuit de zorgverzekeringswet.

Dit betreft de behandeling van:

 • Stemmingsstoornissen
 • Depressie
 • Angststoornissen
 • Obsessieve- compulsieve en verwante stoornissen
 • Trauma en stressor gerelateerde stoornissen
 • Somatisch symptoom stoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Aandacht deficiëntie-/hyperactiviteitstoornissen
 • Suïcidale gedachten en gedrag

Daarnaast biedt Spoor 1 kosteloos sociaal maatschappelijke dienstverlening aan voor de volgende problemen:

 • Financiële problemen
 • Problemen in werk en inkomen
 • Woonproblemen

De bekostiging van onze sociaal maatschappelijke dienstverlening val niet onder de zorgverzekeringswet.

Behandelvormen:

 • Cognitieve gedragstherapie
 • EMDR
 • Imaginaire rescripting
 • Schematherapie
 • Acceptance en Commitment therapie
 • Herstelondersteunende behandeling
 • Farmacotherapie

Ook werken wij met ehealth.

Exclusiecriteria
Voordat we iemand in behandeling kunnen nemen, kijken we zorgvuldig naar de aard en ernst van de problemen.

In sommige situaties kunnen wij geen goede behandeling bieden en is andere of meer intensieve behandeling noodzakelijk zoals bij een hoog suïciderisico (waarbij veiligheid onvoldoende kan worden gegarandeerd) ernstige verslaving en bij psychoses. Er is dan meer intensieve behandeling nodig. Spoor doet momenteel geen psychodiagnostiek en heeft geen crisisdienst.

Bij zeer specialistische vragen zoals: behandeling voor bipolaire stoornissen, psychotische stoornissen, autisme als hoofddiagnose, eetstoornissen, ernstige persoonlijkheidsproblematiek, hoog suïcide risico, body dismorphic disorder, ernstige verslavingsproblemen, LVB of voor groepen, vragen we door te verwijzen naar daartoe gespecialiseerde zorginstellingen. Spoor 1 heeft geen crisisdienst.

Middelenmisbruik en ernstige depressies komen vaak voor bij PTSS en zijn niet bij voorbaat uitsluitingscriteria. Het vraagt om een zorgvuldige screening en psychiatrisch onderzoek. Samenwerking met het intensieve behandelteams in de regio of behandeling bij verslavingszorg kan dan voldoende steun geven om een traumabehandeling te kunnen aangaan.