Huisartsen

Afstemming en samenwerking vragen om goede afspraken.

Je huisarts en/of praktijkondersteuner GGZ verzorgt je aanmelding. Wij berichten je huisarts over de datum van het eerste contact, de start, de (eind)evaluatie van je behandeling. De schriftelijke informatie die wij aan de huisarts versturen betreft de ondertekende behandelovereenkomsten en evaluaties. Mondeling overleg met je huisarts vindt in principe alleen plaats wanneer dit met jou is besproken. Samen kijken we naar welke uitwisseling voor je behandeling van belang is en welke informatie moet worden overgedragen en/of opgevraagd.