GGZ-instelling

Afstemming en samenwerking vragen om goede afspraken. Naast de huisarts of een specialist kan de betrokkenheid van andere zorgverleners buiten Spoor 1 gewenst zijn (e.g. verslavingszorg, autisme specifieke zorg, zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking). Wanneer blijkt dat er tijdens of naast de behandeling van Spoor 1 meer of andere zorg nodig is, dan kan Spoor 1 gemakkelijk de zorg op- en afschalen, specialisten consulteren en/of doorverwijzen. Een goede afstemming tussen betrokken behandelaars is van belang voor een goede behandeling. Samen kijken we naar welke uitwisseling voor je behandeling van belang is en welke informatie moet worden overgedragen en/of opgevraagd.