Klinieken

Afstemming en samenwerking vragen om goede afspraken Naast de huisarts of een specialist kan de betrokkenheid van andere zorgverleners buiten Spoor 1 (zoals crisisdiensten en ziekenhuizen) gewenst zijn. In het geval van crisis of nood kan een klinische opname gefaciliteerd worden. Spoor 1 blijft, indien gewenst, betrokken vóór, tijdens en na de opname. Een goede afstemming tussen betrokken behandelaars is van belang voor een goede behandeling. Samen kijken we naar welke uitwisseling voor je behandeling van belang is en welke informatie moet worden overgedragen en/of opgevraagd.