Depressieve stoornissen

Verdriet en/of somberte  ervaart iedereen wel eens. Het laat zien wat jij belangrijk vindt en waar je om geeft. Maar zodra je merkt dat je bijna elke dag verdrietig of somber bent en dit al een langere tijd aanhoudt, kan er sprake zijn van een depressie. Door minder voldoening te voelen in je leven kan het zijn dat iets ondernemen veel inspanning kan kosten en als minder leuk ervaren wordt dan vroeger. Het voelt alsof de zin van het leven minder duidelijk wordt. De somberheid neemt vaak alleen maar toe en hierdoor kun je in een vicieuze cirkel terecht komen en uiteindelijk in een depressie belanden. De belangrijkste symptomen van een depressie zijn een neerslachtige stemming (het grootste gedeelte van de dag en bijna elke dag) en verlies van interesse (in wat je voorheen vaak leuk vond). Daarnaast kan het zijn dat je last hebt van eet- en slaapproblemen, geprikkeldheid, vermoeidheid en lusteloosheid, concentratieproblemen en/of terugkerende gedachten aan de dood/zelfdoding.

De verschillende depressies:

Dysthyme stoornis
In dit geval houden je sombere klachten minimaal twee jaar aan. Vaak heb je niet perse last van extreem heftig verlammende depressieve gevoelens, maar ben je wel het grootste deel van de dag in een depressieve stemming. Over het algemeen kun je ‘redelijk’ functioneren, maar je leven ervaar je vrijwel voortdurend gekleurd in ‘grijstinten’. Het lange aanhouden van de klachten en de uitzichtloosheid ervan, maakt deze vorm van depressie zwaar.

Postpartum depressie
Na een bevalling, miskraam of abortus krijgen meer dan helft van de vrouwen een postpartum depressie, voorheen ook wel postnatale depressie genoemd. Je klachten lijken maar niet over te gaan, je kunt spontane huilbuien krijgen en je voelt je overweldigd, prikkelbaar en somber. Deze symptomen voelen gelijk aan als de depressie.

Seizoensgebonden depressie
Je kunt hierbij met name in de herfst- en wintermaanden last hebben van overdreven eetlust, gewichtstoename en grote behoefte aan slaap. Deze depressie wordt in verband gebracht met gebrek aan zonlicht (de winterdip). Maar er zijn ook mensen die zich juist in het voorjaar depressief voelen.

Er zijn gelukkig veel behandelingen die jou kunnen helpen bij je depressie.

Behandelmogelijkheden bij Spoor1

Psycho-educatie: hierbij word je voorgelicht over (het ontstaan van) de stoornis en de symptomen die je kunt hebben, doormiddel van voorbeelden, metaforen, filmmateriaal en/of oefeningen.

E-health: doormiddel van tests, educatie, dagboeken, oefeningen en modules kun je thuis digitaal aan de slag met je klachten. Deze informatie/oefeningen komen vanuit verschillende modellen zoals CGT (cognitieve gedragstherapie) en ACT (acceptatie en commitment therapie).

Cognitieve gedragstherapie (CGT): als eerst ga je aan de slag met activering, je slaappatroon en eet/drinkpatroon. Je neemt samen met je therapeut je denkpatronen en kerngedachten onder de loep. Het doorbreken van denkpatronen en (irreële) overtuigingen staan op de voorgrond. Afhankelijk van de stoornis en je hulpvraag, wordt er een behandelplan op maat gemaakt met jou.

Acceptance en Commitment therapie (ACT): deze therapie is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie. De therapie is gericht op het vergroten van de psychologische flexibiliteit door zich o.a. te richten op het veranderen van de relatie met je gedachten. Er wordt o.a. gekeken naar de strategieën die je inzet om je stemming en gedachten te controleren. Wat heb je allemaal al geprobeerd om van je angsten af te komen? Helpt dat? Samen met je therapeut kijk je naar alternatieve strategieën met het oog op wat jij belangrijk vindt.

Herstel ondersteunende behandeling (sociaal maatschappelijk): een herstel ondersteunende behandeling richt zich niet zo zeer op het verminderen van je klachten maar eerder op herstel van je sociaal en maatschappelijk functioneren. Doelen binnen een dergelijke behandelingen kunnen zijn; herstel van functioneren, stabiel blijven en voorkomen van terugval. Deze behandelvorm is geschikt als de klachtgerichte behandelingen onvoldoende resultaat hebben gehad en je klachten zorgen voor ernstige en langdurige beperkingen in je sociaal- en maatschappelijk functioneren.

Probleemoplossende therapie (problem solving therapy): dit is een psychologische behandeling waar je leert effectief om te gaan met problemen en stressvolle gebeurtenissen. Voorbeelden hiervan zijn financiële problemen, verlies van werk, dreigende uithuiszetting omdat je de huur of hypotheek niet meer kunt betalen, een echtscheiding of relatiebreuk, een overlijden van een dierbare, verlies van sociale contacten, spanningen op het werk, conflicten met instanties, verlies van activiteit en zinvolle dag invulling etc. Het ene probleem is het andere niet. Ze verschillen in mate van belangrijkheid. Ook is er verschil in inspanning die nodig is om een probleem op te lossen. Behalve de situatie speelt het vermogen om effectief met je problemen om te gaan een belangrijke rol. Wanneer je lijdt aan angst nemen je probleemoplossende vaardigheden vaak af.

Ontspannende therapie (relaxatie therapie): relaxatie therapie is een vorm van therapie die je leert te ontspannen. Lichamelijke, geestelijke of emotionele spanningen kunnen je dagelijkse functioneren verstoren en kunnen leiden tot lichamelijke of emotionele klachten. Relaxatie therapie begint met het stap voor stap laten ontspannen van je hele lichaam. Andere ontspanningsoefeningen kunnen zich richten op je ademhaling, bewustwording van je lichamelijke sensaties en emoties, meditatie en mindfulness.

Imaginaire Rescripting (IR) therapie: tijdens de behandeling Imaginaire Rescripting wordt er steeds een klein deel van je herinnering aan een traumatische ervaring opgeroepen. Binnen deze techniek wordt je herinnering samen met je therapeut als het ware herschreven. Je beeldt je in hoe je zou willen dat de gebeurtenis afloopt en je verbeeldt je ook dat je dit uitvoert. Hierbij maak je contact met je eigen behoeften, maar leer je ook om gedrag te verbinden aan je gevoel. Je leert bijvoorbeeld om gevoelens van machteloosheid of boosheid als het ware handen en voeten te geven en hiermee om te gaan.

Eye Movement Desensitization & Reprocessing (EMDR): als de somberheid is ontstaan na een nare gebeurtenis, kan het zijn dat EMDR wordt ingezet (zie PTSS)

Farmacotherapie: doormiddel van medicatie kunnen je depressieve klachten afnemen. Aan de hand van een gesprek met de psychiater van Spoor 1 krijg je hier voorlichting over en kun je kiezen voor medicatie.

 

Wil je meer weten?

https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/depressieve-stoornissen/inleiding

www.ggzrichtlijnen.nl › depressie

www.depressievereniging.nl › depressie