No Show

Met ingang van 1 mei 2024 heeft Stichting Spoor 1 een no-show beleid en daarmee samenhangend tarief ingevoerd. Je wordt 48 uur van te voren per sms bericht herinnerd aan je afspraak bij Spoor 1.

Wat is een no-show?
Het komt helaas voor dat cliënten zonder bericht niet op afspraken verschijnen of te laat afbellen. Een gemiste afspraak zonder tijdige afmelding (minimaal 24 uur van te voren) noemen wij een ‘no-show’.

Als het niet lukt om op een afspraak te komen, meldt dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren (maandag t/m vrijdag) telefonisch of per mail. De afspraak wordt dan uit de agenda verwijderd. Bel of mail om een nieuwe afspraak te maken. Er wordt dan géén no-show tarief berekend. Het nakomen of tijdig afzeggen van afspraken heeft ook een gunstige invloed op de wachttijden binnen de GGZ. De vrijgekomen plaats kan immers weer ingezet worden voor een andere cliënt.

De gevolgen van een no-show kunnen een negatieve invloed hebben op jouw eigen gezondheidstoestand. Daarnaast wordt een no-show gezien als verspilling van zorg, omdat de gereserveerde tijd van jouw behandelaar niet optimaal gebruikt kan worden en je op deze manier geen gebruik maakt van de aangeboden behandeling ter bevordering van jouw herstel

Wanneer je eenmalig niet bij je behandeling bent gekomen zonder annulering dan krijgt je van ons een brief met daarin een waarschuwing. De waarschuwing houdt in dat er van je verwacht wordt dat je de gemaakte afspraken komt of deze tijdig annuleert.

Mocht je dan voor de tweede keer niet komen zonder annulering zullen er kosten in rekening gebracht worden.

Spoor 1 hanteert het no-show tarief.
Reguliere afspraak                          50 euro
intake afspraak                                100 euro

Dit tarief is slechts een tegemoetkoming in de werkelijke kosten.
Het gaat ons er namelijk niet om dat wij geld aan je verdienen, maar om betere zorg te kunnen blijven verlenen.

Let op: uw zorgverzekeraar vergoedt een no-show factuur niet.

Herhaaldelijk afzeggen
Wanneer je tijdig afzegt (>24 uur voorafgaand aan jouw afspraak) ontvangt je in principe geen factuur. Meermaals afzeggen kan echter wel invloed hebben op jouw verdere behandeling. Dit omdat behandeltrouw zijn van invloed is op de effectiviteit van de therapie. Zeg je binnen je behandeltraject 3 keer af, dan gaan wij met je in gesprek gaan over de afmeldingen en jouw behandelmotivatie